Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 69

Wszystko zaczyna się w Nazarecie, co oznacza, że „nikt nie może w pełni zrozumieć Jezusa ukrzyżowanego, jeśli wcześniej nie zgłębił sanktuarium Jego Serca” (Pius XII).

W rzeczywistości Najświętsze Serce Jezusa, będące symbolem i miejscem miłości Bożej, niesie w swojej ranie niezatarty znak potrójnego zwycięstwa nad demonem, grzechem i śmiercią. To właśnie w Nazarecie ta wielka tajemnica jest najlepiej objaśniona poprzez połączenie trzech Serc: Jezusa, Maryi i Józefa. W Najświętszym Sercu Jezusa zniszczona została władza śmierci, w Niepokalanym Sercu Maryi dokonało się zwycięstwo nad demonem, a w Przeczystym Sercu Józefa zerwane zostały sidła grzechu, gdyż tak bardzo żyło ono w prawdzie, że nigdy nie przywłaszczyło sobie daru Boga. Trzy Serca zjednoczone w jednym zwycięstwie Odkupiciela.

To w Nazarecie zaczyna się kult Świętego Krzyża poprzez adorację Najświętszego Serca Jezusa.

Précédent

Suivant