Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 66

Święty Józef jest ojcem Jezusa i każdego człowieka. Paradoksalnie, jego dyskrecja jest tego dowodem. W istocie, ojciec to ten, który daje. Daje bezwarunkowo, tzn. usuwa się w cień, ryzykując że nie będzie rozpoznany w tym, co ofiarował.

Zatem dramat Świętego Józefa jest, na jego miarę, dramatem Ojca Przedwiecznego i krzyżem każdego ojca: dobrowolne wycofanie się, które potwierdza jego ojcostwo, zarzucane jest mu jako dowód na to, że nic nie dał i że jest niczym.

Najświętsza Maryjo Dziewico, Ty, której troskliwe serce przeżywa na co dzień oddanie Świętego Józefa, otwórz nasze serca na dar Ojca.

Suivant