Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Pozdrowienie świętego Serca Józefa

Modlitwa do świętego Józefa ojca Emila Arribarta

Pozdrawiamy Cię, o święte Serce Józefa, zjednoczone w czystej i świętej miłości z Najświętszym Sercem Maryi, Twojej Małżonki.

Pozdrawiamy Cię, o święte Serce Józefa, wybrane przez Boga Ojca spośród wszystkich mężczyzn, by kochać czule Przenajświętsze Serce Jezusa, Syna Jego Jedynego.

Pozdrawiamy Was, o Święte Serca Jezusa, Maryi i Józefa, wzory miłości, pokoju, wierności i jedności dla wszystkich rodzin, za które pokornie Was prosimy, byście je strzegły, broniły i wspierały we wszystkich ich potrzebach.

Uwielbiamy Cię, o Trójco Przenajświętsza i dziękujemy Ci za wszelkie dary Ducha Świętego, za wszystkie Cnoty i łaski, którymi Słowo, już przed wiekami, napełniło Święte Serce Józefa, by mógł wypełnić w Twoim Imieniu, swą szlachetną i delikatną misję wobec Jezusa i Maryi.

Błagamy Cię, godna uwielbienia Trójco Przenajświętsza, obdarz chwałą święte Serce Józefa, udzielając nam przez jego wstawiennictwo łask, których tak bardzo potrzebujemy… ( wymienić intencję). Obdarz nas łaską, byśmy żyli tutaj na ziemi, podobnie jak On, w obecności Jezusa i Maryi oraz byśmy mogli umrzeć jak On, otoczeni czułym i miłosiernym spojrzeniem Jezusa i Maryi, z sercem pełnym pokoju dzieci Bożych. Amen.

Święty Józefie, Głowo Rodziny Świętej, módl się za nami, chroń nas, wysłuchaj nas. Amen

Précédent

Suivant