Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Bądź pozdrowiony, Józefie, Św. Jana Eudes

Bądź pozdrowiony, Józefie,
odbicie Boga Ojca,

Bądź pozdrowiony, Józefie,
ojcze Syna Boga,

Bądź pozdrowiony, Józefie,
świątynio Ducha Świętego,

Bądź pozdrowiony, Józefie,
umiłowany przez Trójcę Świętą,

Bądź pozdrowiony, Józefie,
najwierniejszy doradco w ważnych sprawach,

Bądź pozdrowiony, Józefie,
najgodniejszy małżonku Dziewicy Maryi,

Bądź pozdrowiony, Józefie,
ojcze wszystkich wiernych,

Bądź pozdrowiony, Józefie,
stróżu tych, którzy przyjęli święte dziewictwo,

Bądź pozdrowiony, Józefie,
trwający w świętej ciszy,

Bądź pozdrowiony, Józefie,
kochający święte ubóstwo,

Bądź pozdrowiony, Józefie,
wzorze łagodności i cierpliwości,

Bądź pozdrowiony, Józefie,
odbicie pokory i posłuszeństwa,

Jesteś błogosławiony przez wszystkich ludzi

I niech będą błogosławione twoje oczy, które widziały to, co ty widziałeś,

Niech będą błogosławione twoje uszy, które słyszały to, co ty słyszałeś,

Niech będą błogosławione twoje ręce, które dotykały Słowa Wcielonego,

Niech będą błogosławione twoje ramiona, które nosiły Tego, który wszystko dźwigał,

Niech będzie błogosławiona twoja pierś, na której Syn Boży słodko spoczywał,

Niech będzie błogosławione twoje serce, które w płomiennej miłości dla Niego się spalało,

Niech będzie błogosławiony Ojciec Przedwieczny, który cię wybrał,

Niech będzie błogosławiony Syn, który cię kochał,
Niech będzie błogosławiony Duch Święty, który cię uświęcił,

Niech będzie błogosławiona Maryja, twoja małżonka, która cię traktowała jak męża i brata,

Niech będzie błogosławiony twój Anioł Stróż.

Niech będą błogosławieni na wieki, ci którzy cię kochają i którzy cię błogosławią.

Amen.

Précédent

Suivant