|

chap_1_1.jpg

|Jest rodzin? duchow? gromadz?c? ochrzczonych wszystkich stanów ?ycia, pragn?cych wzrasta? « w m?dro?ci, w latach i w ?asce u Boga i u ludzi » (?k 2, 52).|

|

chap_1_2.jpg

| Rodzina ?w. Józefa wybra?a jako swoj? dewiz?: In simplicitate ( w prostocie) , bior?c za wzór proste i ukryte ?ycie ?wi?tej Rodziny z Nazaretu.|

|

chap_1_3.jpg

| « Codziennie trwali jednomy?lnie w ?wi?tyni, a ?ami?c chleb po domach przyjmowali posi?ek z rado?ci? i prostot? serca » (Dz 2, 46).|

|

chap_1_4.jpg

|B?d?c w szkole Jezusa, poprzez blisko?? ?w. Józefa i Maryi, cz?onkowie Rodziny do?wiadczaj? ojcostwa i macierzy?stwa Bo?ego oraz ucz? si? ?y? jako bracia i siostry pod spojrzeniem tego samego, Jedynego Boga.|

|

chap_1_5.jpg

|Rodzina ?w. Józefa nie jest celem, ale ?rodkiem, który Pan proponuje tym, którzy pragn? wzrasta? na drodze ?wi?to?ci w duchowo?ci ?wi?tej Rodziny i ?ycia ukrytego.|

CatégorieRodzina ?w. Józefa
Famille de Saint Joseph
Top
Suivez nous :