chap_5_2.jpg

|

chap_5_1.jpg

chap_5_3.jpg

chap_5_4.jpg

chap_5_5.jpg

|Podziwiaj?c wzrost ?ycia, którego zal??ek zosta? z?o?ony w naszych sercach podczas Chrztu ?wi?tego, Rodzina ?wi?tego Józefa stara si? ka?demu proponowa? drog? dostosowan? do jego potrzeb duchowych i ludzkich na etapie, na którym si? obecnie znajduje.|

CatégorieRodzina ?w. Józefa
Famille de Saint Joseph
Top
Suivez nous :