Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Pozdrawiam Cię św. Józefie

Pozdrawiam Cię św. Józefie,
Ty, który zostałeś napełniony łaską Bożą.
W Twoich ramionach spoczywał Zbawiciel i wzrastał pod Twoim spojrzeniem.
Błogosławiony jesteś między mężczyznami i błogosławiony jest Jezus,
Boskie Dziecię Twojej dziewiczej Oblubienicy.

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu,
módl się za nami w naszych kłopotach rodzinnych, zdrowotnych i zawodowych,
po wszystkie dni nasze
i racz nam przyjść z pomocą w godzinie śmierci naszej.

Amen

Suivant