Każdego roku, na święto Paschy udawali się do Jerozolimy. Ta wielka uroczystość przyciągała rzesze Izraelitów, którzy pielgrzymowali śpiewając psalmy: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pańskiego!” (Ps 122, 1) „ Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami!”(Ps 128, 1). Przemierzali wzgórza i doliny Galilei, Edomu i Judei jednocząc swoje głosy w niepowtarzalnym uwielbieniu: „Pan twoim cieniem przy twym boku prawym!” (Ps 121, 5); „Wielkodusznie postąpił Pan z nami” (Ps 126, 3); „Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy” (Ps 121, 8). Szczęście płynące z wędrowania przez wiele dni w gronie rodziny i radość przebywania w braterskiej wspólnocie miały w sobie posmak nieskończoności. Wyrażając pragnienie powrotu do Boga, Izraelici maszerowali w kierunku Wiecznego Miasta: „Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie” (Ps 122, 4).

Święty Józef, podobnie jak każdego roku, był przepełniony radością i patrząc na Jezusa modlił się: „Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!” (Ps 122, 6).

Przyznajemy łatwo, że Józef jest milczący: nie słyszymy go. Mniej jednak zauważamy, że również nie widzimy go. Nawet kochając go i modląc sie do niego, trudzimy się, by rozpoznać jego obecność i jego działanie. Czy tylko dlatego, że jest dyskretny? Jego świętość nie powinna być lekceważona . Po Dziewicy Maryi, jest ona największą z istniejących. Mówi nam to jak bardzo czyste jest serce Józefa i jak wielka jest jego władza nad Nieprzyjacielem. Mówi to również, że jest On lepszy od nas i od wszystkich innych świętych,a także jak bardzo różni się od nas… Osoby, które są nam najmniej znane, są dla nas także najbardziej niewidoczne.

To dlatego najkrótszą drogą do zobaczenia św. Józefa jest konfesjonał. Niszcząc grzech, Jezus-Chrystus wydobywa w nas na światło dzienne zaskakujacą świętość Boga. To światło ujawnia naszym zdumionym oczom rzeczywisty świat: Józef ochraniający nas swoją pasterską laską, Jezus niosący nas na swoich ramionach.

Famille de Saint Joseph
Top
Suivez nous :