Każdego roku, na święto Paschy udawali się do Jerozolimy. Ta wielka uroczystość przyciągała rzesze Izraelitów, którzy pielgrzymowali śpiewając psalmy: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pańskiego!” (Ps 122, 1) „ Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami!”(Ps 128, 1). Przemierzali wzgórza i doliny Galilei, Edomu i Judei jednocząc swoje głosy…

Przyznajemy łatwo, że Józef jest milczący: nie słyszymy go. Mniej jednak zauważamy, że również nie widzimy go. Nawet kochając go i modląc sie do niego, trudzimy się, by rozpoznać jego obecność i jego działanie. Czy tylko dlatego, że jest dyskretny? Jego świętość nie powinna być lekceważona . Po Dziewicy Maryi, jest ona największą z istniejących….

Famille de Saint Joseph
Top
Suivez nous :