Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł Pański, i przyjął swoją żonę „Exsurgens autem Joseph”(Mt 1,24) Gdy tylko anioł od niej odszedł, Maryja z pospiechem udała się do Elżbiety „Exsurgens autem Maria” (Łk 1, 39) Słowa Boże pobudzają w Maryi i Józefie najgłębszą konieczność, oboje dają przykład jak pośpiesznie wypełniać wolę Bożą….

„Stanął pośród nich” ( Łk 24,36; J 20,19) Kiedy Jezus stawia dziecko pośród uczniów, ilustruje w ten sposób zmartwychwstanie. jest tutaj przykładem. Przykład, to Chrystus sam. Święty Józef zawsze szedł za dobrym przykładem.

Każdego roku, na święto Paschy udawali się do Jerozolimy. Ta wielka uroczystość przyciągała rzesze Izraelitów, którzy pielgrzymowali śpiewając psalmy: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pańskiego!” (Ps 122, 1) „ Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami!”(Ps 128, 1). Przemierzali wzgórza i doliny Galilei, Edomu i Judei jednocząc swoje głosy…

Przyznajemy łatwo, że Józef jest milczący: nie słyszymy go. Mniej jednak zauważamy, że również nie widzimy go. Nawet kochając go i modląc sie do niego, trudzimy się, by rozpoznać jego obecność i jego działanie. Czy tylko dlatego, że jest dyskretny? Jego świętość nie powinna być lekceważona . Po Dziewicy Maryi, jest ona największą z istniejących….

Famille de Saint Joseph
Top ?
Suivez nous :